30 ก.ค. 2558

วันนี้วันอาฬสาหบูชา

พาเด็กๆอยู่บ้าน

14 ม.ค. 2558

การสอนหนังสือของครูเวียดนาม น่าสนใจมากการสอนหนังสือของครูเวียดนาม
น่าสนใจมาก เขาจะให้การบ้านเด็ก
วันละ5ข้อ คำถาม..
เขาถามเหมือนกันทุกวันคือ
...
1.วันนี้เธอช่วยพ่อแม่
ทำงานอะไรบ้าง?
2.วันนี้เธอทำความดีกับ
คนอื่นอย่างไรบ้าง?
3.ที่บ้านเธอมีข่าวท้องถิ่น
อะไรน่าสนใจบ้าง?
4.มีข่าวการเปลี่ยนแปลงอะไร
ในประเทศเธอบ้าง?
5.ในโลกของเรามีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง?
เราเห็นอะไร..จากการบ้าน5ข้อนี้บ้าง.. เขาสอนให้เด็กกตัญญู
ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ไม่งั้นจะตอบโจทย์ข้อ1ไม่ได้
ต้องทำความดีทุกวัน
สอนให้เป็นคนดี มีเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น..
ไม่งั้นจะตอบโจทย์ข้อ 2ไม่ได้
สอนให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ติดตามข่าวสาร
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง.. ต้องปรับตัวยังไงให้สอดรับ
ความเปลี่ยนแปลง update
ตัวเองตลอด ติดตามข่าวสารตลอด ไม่งั้นจะตอบข้อ3-4ไม่ได้
สุดท้ายเขาสอนให้เด็กมี visionดูว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว
รู้เท่าทันเขา ปรับตัวให้อยู่รอด แต่ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบเขาทุกเรื่อง.. เขาสอนให้เด็กคิด ต้องใช้ความคิด ต้องมีจินตนาการ จึงจะตอบโจทย์ได้
เด็กต้องคิดอย่างนี้ทุกวัน..
ทำความดีทุกวัน..กตัญญูทุกวัน..
3ปี..5ปี..7ปี..10ปี..20ปี จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนี้..น่าคิด


ขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/redribbons07/2015/01/10/entry-2

บทความเกี่ยวกับไอที (It Content)

ดูทั้งหมด »

พูดคุยทักทายกันหน่อยเด้อ..

ค้นหาบล็อกนี้

Translate

FB